Page Top

Start of Header

  • 点字ファイルダウンロードはこちら
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
FontSize
Small
Medium
LargeStart of Text

2024.01.19

Warnings related to JLPT Questions and Answers

 

Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) questions and answers are not made public. In the event you are found to have disclosed that information on the Internet or by any other means, or cooperated in its disclosure, or stored, transferred/transmitted, duplicated or used the disclosed information, the test organizers (The Japan Foundation and the Japan Educational Exchanges and Services) reserve the right to take the following actions.

 

1. To nullify your test participation/ test scores

2. To refuse notification of your test results

 

3. To disqualify you from future registration for and participation in JLPT

 

Once your test scores are invalidated/ nullified, we shall also reserve the right to respond to all and/or any inquiries and inform such third parties, such as employers, educational institutions, organizations and authorities about the invalidation of your test scores.

We also reserve the right to take legal action if we deem your conduct and/or the ensuing repercussion as malicious.

 
Báo trước : Về đề thi và đáp án kỳ thi JLPT

Chúng tôi không công khai đề thi và đáp án của kỳ thi JLPT.

Nếu phát hiện ra rằng bạn đã tiết lộ hoặc đã hợp tác tiết lộ về các thông tin này trên Internet hay trên các phương tiện khác, hoặc bạn đã sử dụng các thông tin này,

thì Ban tổ chức kỳ thi (Pháp nhân Hành chính Độc lập Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và Pháp nhân Tài đoàn Công ích Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản) có quyền thực hiện các biện pháp sau:

   Vô hiệu hóa kết quả thi

   Không thông báo kết quả kỳ thi

   Cấm tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật trong tương lai

Trường hợp vô hiệu hoá kết quả thi, với sự yêu cầu đối chiếu kết quả thi của các công ty, trường học, tổ chức v.v. , chúng tôi sẽ thông báo về sự vô hiệu đó.

Trường hợp hành vi bị cho là có tính chất ác ý hơn sẽ bị xử lý theo pháp luật.Test Dates
  • First test: Sunday, July 7, 2024
  • Second test: Sunday, December 1, 2024
*Outside Japan, the test may be held only in July or December in some cities. Click here for the test schedule in your city.

End of Text